Zástava nemovitosti

23. 3. 2023

Zástava nemovitosti – čím lze a nelze ručit

Zástava nemovitosti je právní úkon, kdy vlastník nemovitosti poskytne jako záruku svůj majetek – nemovitost (například pozemek, dům, byt a podobně) vůči dluhu či závazku, jako zástavní právo ve prospěch věřitele jako zajištění splacení dluhu. Zástava může být například použita jako zajištění hypotečního úvěru, kdy banka požaduje zajištění v podobě zástavy nemovitosti.

Zástava může být například použita jako zajištění hypotečního úvěru, kdy banka požaduje zajištění v podobě zástavy nemovitosti. Zástava nemovitosti je jedním z nejčastějších způsobů zajištění úvěru či jiného závazku, protože poskytuje věřiteli vysokou míru zabezpečení a zvyšuje jeho šanci na úspěšné vymožení pohledávky.

 

Zástava nemovitosti se zpravidla vkládá do katastru nemovitostí, kde se zápisem do listu vlastnictví stává veřejně známou. Zástava nemovitosti umožňuje věřiteli získat v případě nesplacení dluhu vymáhání pohledávky prostřednictvím exekuce na zastavené nemovitosti, nebo její prodej a úhradu pohledávky ze získaných peněz.

Je důležité si uvědomit, že zástava nemovitosti je vážný právní úkon a v případě neplnění závazku může mít pro vlastníka nemovitosti závažné následky, které mohou končit až ztrátou vlastnictví dané nemovitosti. Proto je vhodné pečlivě zvážit, zda poskytnutí zástavy je nezbytné, a zda jsou všechny závazky splnitelné.

 

Jakou nemovitost je možno zastavit?

Nemovitostí, kterou lze použít jako zástavu, může být dům, byt, chata, chalupa nebo stavební pozemek. Nemovitost určená k zástavě ovšem musí mít minimálně takovou hodnotu, aby pokryla částku, která je nutná k dosažení hypotéky. Ručit lze dokončeným nebo také rozestavěným domem či bytem, nacházejícím se na území České republiky a pojištěným proti živelným či jiným rizikům. Je důležité, aby na danou nemovitost nebylo v den čerpání úvěru vázáno jiné zástavní právo.

Jako zástavu je možno použít pouze celou nemovitost. Není možno tedy ručit pouze polovinou domu, či určitým podílem. Za samostatnou nemovitost je ovšem chápána samostatná bytová jednotka nacházející se v nemovitosti.

 

Jakou nemovitost nelze zastavit?

Jako zástavu nemovitosti nelze použít takovou nemovitost, kterou z jakéhokoliv důvodu nelze pojistit. Takovým důvodem může být například skutečnost, že nemovitost leží v záplavové zóně, a podobně.

Dále pak jako zástavu nebo ručení nelze použít nemovitosti, které jsou předmětem právních sporů. Pokud tedy existuje právní spor ohledně vlastnictví nebo používání nemovitostí, je třeba počkat na vyřešení sporu předtím, než bude možné nemovitost použít jako zástavu.