Řídíme se podle platných zákonů ČR a etickým kodexem

Dáváme Vám pravdivé informace

O poskytovaném produktu a našich investorech předkládáme klientům pouze pravdivé informace. Stejně tak o podmínkách a povinnostech na obou stranách smluvních subjektů. Nepodáváme zkreslené informace a nevyužíváme nekalé praktiky formou různých skrytých kliček.

Informace dle zákona ČR

Náš finanční konzultant poskytuje pravdivé informace o daném produktu stanovené příslušnými zákony a také informace, které zákony nestanovují.

Chci půjčit

Symetrie při zprostředkování finančního produktu

Nejsme podřízení zájmům investorů s kterými spolupracujeme, ale zájmům našeho klienta. Jednáme zcela nestranně, neuplatňujeme neodůvodněná zvýhodnění a zároveň nevyužíváme svého postavení a zachováváme celkovou nestrannost při výběru nebankovní hypotéky.

Profesionální a individuální řešení každého klienta

Přistupujeme ke klientům vždy férově a individuálně. S našimi klienty jednáme profesionálně a na rovinu, parametry úvěru přizpůsobujeme dle konkrétních požadavků klienta, jako bychom sjednávali nebankovní úvěr sami sobě a neslibujeme žádné podmínky, kterých nejsme schopni dosáhnout.

Udržujeme stálou ochranu osobních údajů

Udržujeme povinnosti mlčenlivosti při zkoumání a posuzování případu a osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a vyžadujeme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k vyřízení žádosti. Nešíříme osobní údaje klientů a nevyužíváme je k dalším marketingovým účelům.