Refinancování úvěrů

7. 4. 2023

Refinancování úvěru znamená nahrazení stávajícího úvěru novým úvěrem s lepšími podmínkami. Hlavním cílem refinancování úvěru je snížit celkové náklady na úvěr a zlepšit tak finanční situaci dlužníka. Jedná se tedy o převedení půjčky do jiné banky, která může klientovi nabídnout výhodnější podmínky. Nová banka za klienta u stávající banky splatí celý úvěr a poté klientovi nabídne úvěr nový, ve stejné výši, ale s jinými podmínkami.

Při refinancování úvěru je ovšem potřeba zvážit také některá rizika. Nový úvěr může být například spojen s poplatky a náklady na refinancování, které mohou celkově zvýšit náklady na úvěr. Před refinancováním úvěru by měl klient zvážit své možnosti a porovnat různé nabídky od poskytovatelů úvěrů.

 

Jaké jsou tedy výhody a nevýhody refinancování úvěru?

Hlavní výhodou refinancování úvěru je možnost, že klient může velice výrazně ušetřit. Při snížení úrokových sazeb lze dosáhnout úspory na měsíčních splátkách, které může dosahovat mnohdy až 25 % při totožné době splácení úvěru. Mezi další výhody lze zmínit skutečnost, že má klient možnost si při refinancování úvěru nastavit nové podmínky. Pokud si klient zachová počet splátek, snižuje se výše splátky, nebo například při zvýšení počtu splátek, je možno výši splátek snížit. Další možností je třeba zachování výše splátek, čímž může dojít ke zkrácení doby splatnosti.

Refinancování úvěru může být tedy dobrým řešením pro snížení nákladů na úvěr, zejména pro klienty, kteří mají vysoké úrokové sazby na svých stávajících úvěrech.

 

Nevýhodou refinancování úvěru je potom situace, kdy se klientovi refinancování nemusí vyplatit. To se týká konkrétně podmínek předčasného splácení. Některé banky totiž účtují vysoké poplatky za předčasné splácení. Je tedy potřeba si předem ověřit, zda je možné v konkrétním případě předčasně splatit stávající úvěr.